Chính thức công bố Quyết định Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

0
11

Thời kỳ thanh tra là từ năm 20113-2017, khi cần có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Xuân Tự – Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ III TTCP làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong vòng 60 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Giao vụ Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra giúp Tổng thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định, sẽ cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra làm việc.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định, sẽ cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra làm việc.

Giao cho Quyền Vụ trưởng Vụ III Quyền Vụ trưởng Vụ III chỉ đạo, theo dõi, giúp Tổng thanh tra Chính phủ xử lý hoặc trình Tổng thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cho biết: Đây là thanh tra theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, không phải thanh tra đột xuất. Chính vì thế, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, đoàn thanh tra làm hết trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn, bảo mật tài liệu. Trong quá trình thanh tra phải thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch được duyệt, theo Luật Thanh tra và các quy chế của TTCP.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị trực thuộc cung cấp tài liệu kịp thời cho đoàn thanh tra; phân công đầu mối sắp xếp thời gian, con người cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo tiến độ và chất lượng của cuộc thanh tra.

Tại buổi công bố này, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định, sẽ cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra làm việc.

S.H

Nguồn: dantri.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.